Publicerat: 20 augusti, 2021 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd Arkiv

Release för antologi

Brev till framtiden
Om den orörliga resan genom året 2020

red: Ángela Garcia & Taliah Pollack
förlag: Ekström & Garay
omslag och layout: Lönegård & Co

Medverkande
Ulric Alstermark, Staffan Bengtsson, Jane Betts, Barbro Blomberg, Eta Christensson, Per Gahrton, Bo Gentili, Lars Hansare, Cecilia Hultberg, Henrik Johansson, Ulf Malmqvist, Tage Olsson, Susanne Pelger, Goy Persson, Tina Persson, Carina Sigebo Roswall, Sören Sommelius, Andreas Svanberg, Annica Swanström, Eva Ullerud, Anna Winberg Sääf.

År 2020 skakades världen när Coronapandemin blev ett faktum. Vid ett av Författarcentrum Syds digitala styrelsemöten våren 2020 väcktes idén om att be våra medlemmar, bestående av över 400 yrkesverksamma författare i Sydsverige, skriva ett brev till framtiden om perspektiv på livet som uppstod under pandemins första år. Genom en personlig reflektion i brevform, ett brev ställt till någon i framtiden, ville vi samla texter till en gemensam historia. Av de inkomna bidragen valde redaktörerna ut 21 texter.

Brevromanen är en litterär genre som framkom under romantiken. Formen påminner oss om en svunnen tid vars analoga verklighet får stå i kontrast till vårt nutida digitala samhälle. Det blir särskilt intressant i kontexten av Covid-19 där vi fick ställa om vår sociala och arbetsmässiga tillvaro till en digital verklighet; autenticitet och närhet blir än mer efterlängtat och betydelsefullt.

Texterna vi valt ut går kronologiskt genom pandemiåret 2020. Våra författare utgår från Skåne, Örestad, Blekinge, Småland, Öland och Göteborg. De befinner sig i olika skeden i livet där deras unika upplevelser, drömmar och fantasier speglar det universellt mänskliga. Vissa texter är tunga och allvarliga, andra mer lättsamma och humoristiska. Några är fiktiva, medan andra är självbiografiska. I samtliga finns en mångbottnad underton som dröjer sig kvar långt efter att orden tagit slut.

Vi tänker oss detta projekt som en litterär men också akut dokumentation av en företeelse som skiftat vår verklighet. Kommande generationerna kan läsa våra brev som en polyfoni av en egendomlig episod i världens historia, eller som början på något vi ännu inte fått grepp om. Antologin Brev till framtiden. Om den orörliga resan genom året 2020 (red: Ángela García & Taliah Pollack) ges ut på Ekström & Garay i samarbete med Författarcentrum Syd med stöd från Svenska Akademien och en donation från Lars Hansare.

Kontakt
kontaktsyd@forfattarcentrum.se

Dela i sociala medier