Publicerat: 22 september, 2023 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd

Jag skriver i dina ord 2023-2024

Nu är det dags för nionde upplagan av Jag skriver i dina ord, skrivtävlingen där gymnasieelever i hela Sverige får möjlighet att utveckla sitt språk och skrivande i dialog med poesin och musiklyriken.

Även i år har skolorna möjlighet att få ta del av kostnadsfria författarbesök för att inspirera och ge eleverna en ingång till litteraturen.

Jag skriver i dina ord går ut på att skriva en egen valfri typ av litterär text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Sverige.  Fyra jurygrupper bestående av författare utser tre vinnare. De tilldelas varsin prissumma, diplom och andra fina priser.

Till stöd har vi tagit fram två olika lärarhandledningar med lektionsförslag, varav den ena är särskilt framtagen för lärare i svenska som andraspråk. Handledningarna redogör också för tävlingens koppling till det centrala kursinnehållet.

Gymnasieskolor i Skåne, Blekinge och Småland – vänd er till Författarcentrum Syd för att boka författare och få mer information. Kontakta Jacob Åkerström.

Följ tävlingen på www.jagskriver.nu och ta del av fullständiga tävlingsregler, inspirations- och studiematerial samt intressanta artiklar om läsning och skrivande.

Jag skriver i dina ord arrangeras av Författarcentrum med stöd av Kulturrådet, Natur & Kultur, Region Västernorrland, Region Örebros län, Region Halland, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Region Jämtland/Härjedalen, Region Värmland.

Dela i sociala medier