Läsning Pågår Linköping

Författarbesök i årskurs 3
Författarbesöken finansieras av Linköpings kommun (ordinarie kostnad för ett författarbesök är från 5000 kr). Författarbesöken äger, i huvudsak, rum under veckorna 41 och 42. Varje klass får besök av en författare under en lektion (upp till 60 minuter). Linköpings fokusbibliotek förser skolklasserna med böcker av bokad författare. Böckerna skickas ut efter att Författarcentrum Öst bokat in författarbesöket. Varje skola får efter besöket behålla böckerna i sitt skolbibliotek.

 

Författare
De författare som deltar i satsningen har alla skrivit böcker som passar till målgruppen. De här författarna deltar 2023.

 

Anmälan
Länk till anmälningsformulär skickas ut till alla skolor som kan delta i projektet.

 

Läsning Pågår Linköping är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Författarcentrum Öst.

 

Kontakt Författarcentrum Öst
Fredrik Lagerqvist, projektledare
070-307 48 03

 

Kontakt Linköpings kommun
Andreas Rocklöv, samordnare Fokusbiblioteken
013-29 47 68