Läsning Pågår Stockholm

Författarbesök i årskurs 8

Under hösten 2023 får Stockholms alla årskurs 8-klasser som vanligt kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla grundskolor i Stockholms, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 5 000:-, betalas av Stockholms stad via Författarcentrum Öst. Alla skoldagar under veckorna 45-51 är aktuella för författarbesöken.

 

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för årskurs 8. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Författaren besöker en klass i taget, en lektion/klass. Listan med medverkande författare hittar du på den här länken.

 

Anpassad grundskola, specialklass eller resursklass?
Kontakta oss på Författarcentrum så hjälper vi gärna till att anpassa författarbesöket efter klassens speciella behov, både vad gäller tidpunkt för besöket och önskemål om författare. Vi har en särskild lista med författare som är vana vid att besöka klasser i anpassad grundskola. Mer om anpassad grundskola här.

 

Anmälan
Bokningarna av författarbesöken görs fortlöpande via webbformulär som du hittar här.

 

Böcker
Till alla kommunala skolor distribuerar Mediotekets cirkulationsbibliotek en gruppuppsättning böcker på minst 10 exemplar i god tid före författarbesöket. Gruppuppsättningen kan, ibland, innehålla blandade titlar av bokad författare. Kom ihåg att man kan komplettera antalet böcker genom att låna på skol- eller stadsbiblioteket.

 

Information om Cirkulationsbibliotekets böcker får du av Clarisa Ronge, 08-508 339 52

Kontakt Författarcentrum: Fredrik Lagerqvist, 070-307 48 03