Läsning Pågår

Inget kickar loss elevers läs- och skrivlust som ett bra författarbesök. Läsning Pågår skapar de bästa förutsättningarna för besöket. Kraftigt subventionerat eller alldeles gratis, med flera av landets bästa författare för de olika målgrupperna.

 

Sedan 1998 har Författarcentrum Öst sett till att hundratusentals barn och ungdomar fått författarbesök i skolan genom våra olika Läsning Pågår-projekt. Efter starten i Stockholms grundskolor har det spritt sig till Eskilstuna och Linköping, samt till både gymnasier såväl som förskolor.  Projekten drivs i samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningar och finansieras av de kommuner som medverkar.

 

Författarcentrums roll är att kvalitetssäkra, förbereda, administrera, boka, utvärdera och se till författarna får sina arvoden. Vi hjälper till med urvalet av författaren bland våra medlemmar i dialog med våra samarbetspartners eller genom referensgrupper bestående av bibliotekarier.

 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla Läsning Pågår och sprida det till nya platser och sammanhang. Här finns mer information om de delprojekt som pågick 2023, varav några har startat även 2024:

 

Läsning Pågår Stockholm (årskurs 5, 8, gymnasiet samt särskola)

 

Läsning Pågår Linköping (årskurs 3)

 

Möt en bilderboksskapare (förskolan)