Mål och verksamhet

MÅL OCH VERKSAMHET

De områden som Författarcentrum prioriterar verksamhetsåret 2022

  • Författares villkor. Vi vill förbättra författares inkomstmöjligheter, kvalitetssäkra författarförmedlingen, öka marknadsföringen och bredda författares och översättares kompetens och arbetsfält.
  • Ett levande kulturliv utanför storstäderna. Vi vill bredda kulturlivet genom författardagar och arrangemang på fler orter ute i landet.
  • Kultur för barn och unga. Vi vill sprida kunskap om litteratur för barn och unga. Backa upp läs- och skrivfrämjande arbete inom Skapande skola och driva egna projekt.
  • Värna åsikts- och yttrandefriheten. Vi vill öka vår samverkan med medlemmar och andra författarorganisationer.
  • Främja mångfald. Vi vill underlätta för medlemmar med utländsk bakgrund att verka som författare i Sverige samt ta tillvara deras språkkunskaper.
  • Främja jämställdhet. Ett inkluderande perspektiv används i hela verksamheten. Ökad medvetenhet om hur tillgängligheten för personer med funktionsvariationer kan förbättras.

Författarcentrum Riks Verksamhetsplan 2022