Nätverk inom Författarcentrum Väst

Inom Författarcentrum Väst finns tre nätverk: Barnboksnätet (BBN), för barn- och ungdomsförfattare, Klubb Fenix, för författare med annat modersmål än svenska och poetgruppen PoPP. Som medlem har du möjlighet att ta initiativ till ett nytt nätverk, exempelvis inom din genre eller utifrån annat behov eller önskemål. Hör av dig med din idé till: siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se.

Barnboksnätet

Vi är många som känner behov av att diskutera vår verksamhet med kolleger. Därför finns BarnBoksNätet, ett nätverk inom Författarcentrum Väst, för barnboksförfattare och illustratörer. Vi är idag cirka hundra medlemmar. Alla som skriver och illustrerar böcker för barn och bor i västra Sverige är välkomna att ansöka om medlemskap i Författarcentrum Väst. Sammankallande: Kerstin Lundberg Hahn.

Klubb Fenix

Klubb Fenix är ett nätverk för författare med annat modersmål än svenska. Vi utgår från exilförfattarnas särskilda situation och byter erfarenheter, stödjer varandra och startar olika projekt. Därigenom vill vi ta aktiv del i Sveriges kulturliv. Med våra olika historiska erfarenheter och kulturtraditioner i bagaget kan vi förhoppningsvis visa på hur kulturell mångfald kan berika vårt samhälle. Sammankallande: Jana Witthed. Medlemmar: Hebert Abimorad, Emöke Andersson Lipcsey, Marina Andersson, Ivica Celikovic, Sveza Daceva-Filipova, Sokol Demaku, Mohammad Gerami, Soleyman Ghasemiani, Selwa Guli, Ariella Lindström, Monica Mazzitelli, Namdar Nasser, José Romero, Rabija Saronjic, Arif Sela, Vera Stremkovskaya, Homeira Tari, Axîn Welat och Jana Witthed.

PoPP (Poeter orkar Poetiska Projekt)

PoPP är ett nätverk för poeter med syfte att nätverka, tala poesi och experimentera med uttrycks- och samarbetsformer. Verksamheten har både interkulturella och transnationella trådar i sitt nätverk, vilket färgar gruppens samtal, såväl internt som utåtriktat. Nätverket är öppet för FCV:s medlemmar och de som är intresserade av att delta i träffar kan ta kontakt. Sammankallande: Anna Fohlin Mattsson