Författarcentrum Syd

Författarcentrum Syd

Författarcentrum Syd är en ideell förening för yrkesverksamma författare. Föreningen har cirka 400 medlemmar i Skåne, Blekinge och Småland. Genom Författarförmedlingen bokar Författarcentrum Syd årligen cirka 500 författarbesök och framträdanden.

 

Vi är också arrangör av flera publika litterära program som vi såväl gör i egen regi och i samarbeten med andra föreningar och kulturaktörer i vårt upptagningsområde. Läs mer om Författarcentrum Syd här.

Författaren Merima Dizdarević.

På gång i Syd

Höjda författararvoden från 1 januari 2024

Sveriges Författarförbund och KLYS har beslutat att höja minimiarvodena för framträdanden som görs av författare och andra kulturskapare.

Läs mer

Sverigefinnar och tornedalingar – litterära spår och röster

Författarcentrum Syd vill ge röst åt litteratur och samtal som synliggör vår svenska mångfald. Den 3 mars uppmärksammar vi de nationella minoriteterna sverigefinnar och tornedalingar under en späckad eftermiddag fylld av spännande samtal och litteratur.

Läs mer

Poesi i fokus 2024

Författarcentrum Syd vill under 2024 satsa på poesi och synliggöra både lyriken och dess särskilda författare, samt bidra till dess synlighet i olika sammanhang.

Läs mer

Läs mer om vad som är aktuellt i Författarcentrum Syd här.

Poesi i fokus 2024

Författarcentrum Syd vill under 2024 satsa på poesi och synliggöra både lyriken och dess särskilda författare, samt bidra till dess synlighet i olika sammanhang.

Läs mer